herschrijven

schrijven en herschrijven

Het herschrijven van teksten is een leuke puzzel. Hoe verwoord ik de kern, fris ik teksten op zonder inhoud te verliezen. Omdat ik vanaf de zijlijn het werk bekijk, zie ik sneller wat er op communicatiegebied is ingesleten; lange zinnen, onduidelijke vaktaal of veel herhaling.

Bij mijn studie Geschiedenis leerde ik al om het grote geheel te zien zonder details te missen. Soms wordt een tekst alleen al door het verplaatsen van alinea’s en een actievere schrijfstijl, makkelijker leesbaar. Met kleine veranderingen fris ik een tekst op en laat zinnen, door gedeeltes te schrappen, beter lopen. Mijn schrijfstijl is helder en direct als de kern er meteen uit moet springen en wollig en wervend als er wat ‘verkocht’ moet worden. En dat speels of zakelijk, in de u- of jij-vorm.